2007/07/31

Hipoakusia ezberdinak

 1. Hipoakusia igortzailea: Kanpo edo erdi belarrian emango da hipoakusia hau. Pertsona hauek soinu guztiak bolumen baxuan entzungo dituzte, belarria entaponatua baleuka bezala entzungo du. Hauek baxu hitz egingo dute, haien barnean altuegi entzuten dutelako haien ahotsa.
 2. Hipoakusia neurosensoriala: Barne belarrian emango da honako hau. Pertsona hauek entzungo dute, baina ez dituzte soinuak desberdinduko.
 3. Hipoakusia mixtoa: Erdiko eta barneko belarrian emango da honako hau. Honetan, pertsonak biak galduko dituzte eta hauen galketaren ondorioak sufrituko dituzte.
 4. Hipoakusia zentrala: Burmuinean daukagu soinua interpretatzeko giltza handiena. Horregatik soinua burmuinera heltzen denean, eta honek ez duenean ondo interpretatzen, mota honetako hipoakusia emango da.
 5. Akufenoak: Zaratak, soinuak eta txistuak horrela deituko dira. Guzti hauek pertsona batengan eragozpenarenbat sortzen dutenean, arazoa emango da. Ez dute entzumena galduko, baina arazo honekin zenbat hitz eta soinu garrantzitsu ez ditu entzungo, eta komunikazioan zailtasunak sortuko zaizkio.

 • Hipoakusiaren sintomak
 1. Esaldiak errepikatzeko beharra edukitzea: Gauzak errepikatzea beharko du, eta frekuentzia bazuko soinuak (elektrodomestikoak, trafikoa...) gehiago entzungo ditu, beraz berarentzat oztopo bat izango dira ondo entzuteko.
 2. Harreman interpertsonaletan zailtasunak edukiko dituzte: Pertsona bat baino gehiagorekin hitz egiten badute edo kanpoko zarata badago, komunikaziorako zailtasunak edukiko dituzte.
 3. Ulermen akatsak solasaldietan: Hitzak frekuentzia baxuak (a, e, i ,o ,u) eta altuak (c, s, f, z) dituzte. Hipoakustikoak frekuentzia altu horiek ez dituzte ondo entzungo, beraz hitzak txarto ulertuko dituzte.
 4. Ondoeza eta estresa: Gizartean integratuta egoteko hizkuntza erabili behar da, eta arazoak badituzte ondoeza eta estresa edukiko dituzte.
 5. Umeak ulertzeko arazoak: Umeak tonu altuan hitz egiten dutenez, arazo gehiago edukiko dute hauek ulertzeko.
 6. Telebistaren bolumena igotzeko beharra.

 • Hipoakusiaren kausak
 1. Adina.
 2. Zarata.
 3. Heredentzia.
 4. Infekzioak.
 5. Otosklerosisa.
 6. Alkohola, tabakoa eta medikamentuak.

Honi buruzko informazio gehiago nahi baldin baduzue, eta ondo entzuten duzuen ala ez jakin nahi baldin baduzue hemen sartu zaitezkete.

No hay comentarios: