2007/07/31

Hipoakusia ezberdinak

 1. Hipoakusia igortzailea: Kanpo edo erdi belarrian emango da hipoakusia hau. Pertsona hauek soinu guztiak bolumen baxuan entzungo dituzte, belarria entaponatua baleuka bezala entzungo du. Hauek baxu hitz egingo dute, haien barnean altuegi entzuten dutelako haien ahotsa.
 2. Hipoakusia neurosensoriala: Barne belarrian emango da honako hau. Pertsona hauek entzungo dute, baina ez dituzte soinuak desberdinduko.
 3. Hipoakusia mixtoa: Erdiko eta barneko belarrian emango da honako hau. Honetan, pertsonak biak galduko dituzte eta hauen galketaren ondorioak sufrituko dituzte.
 4. Hipoakusia zentrala: Burmuinean daukagu soinua interpretatzeko giltza handiena. Horregatik soinua burmuinera heltzen denean, eta honek ez duenean ondo interpretatzen, mota honetako hipoakusia emango da.
 5. Akufenoak: Zaratak, soinuak eta txistuak horrela deituko dira. Guzti hauek pertsona batengan eragozpenarenbat sortzen dutenean, arazoa emango da. Ez dute entzumena galduko, baina arazo honekin zenbat hitz eta soinu garrantzitsu ez ditu entzungo, eta komunikazioan zailtasunak sortuko zaizkio.

 • Hipoakusiaren sintomak
 1. Esaldiak errepikatzeko beharra edukitzea: Gauzak errepikatzea beharko du, eta frekuentzia bazuko soinuak (elektrodomestikoak, trafikoa...) gehiago entzungo ditu, beraz berarentzat oztopo bat izango dira ondo entzuteko.
 2. Harreman interpertsonaletan zailtasunak edukiko dituzte: Pertsona bat baino gehiagorekin hitz egiten badute edo kanpoko zarata badago, komunikaziorako zailtasunak edukiko dituzte.
 3. Ulermen akatsak solasaldietan: Hitzak frekuentzia baxuak (a, e, i ,o ,u) eta altuak (c, s, f, z) dituzte. Hipoakustikoak frekuentzia altu horiek ez dituzte ondo entzungo, beraz hitzak txarto ulertuko dituzte.
 4. Ondoeza eta estresa: Gizartean integratuta egoteko hizkuntza erabili behar da, eta arazoak badituzte ondoeza eta estresa edukiko dituzte.
 5. Umeak ulertzeko arazoak: Umeak tonu altuan hitz egiten dutenez, arazo gehiago edukiko dute hauek ulertzeko.
 6. Telebistaren bolumena igotzeko beharra.

 • Hipoakusiaren kausak
 1. Adina.
 2. Zarata.
 3. Heredentzia.
 4. Infekzioak.
 5. Otosklerosisa.
 6. Alkohola, tabakoa eta medikamentuak.

Honi buruzko informazio gehiago nahi baldin baduzue, eta ondo entzuten duzuen ala ez jakin nahi baldin baduzue hemen sartu zaitezkete.

2007/07/26

Espainiar zeinu-hizkuntza ofiziala behingoz

Espainiako kongresuan zeinu-hizkuntza katalana eta espainiarra ofizialdu egin dira. Gorren komunitateak pozez hartu du berri hau, orain dela asko eta asko ezkatzen hari ziren eskubidea zen eta. Lege honen onarpenarekin estatuak administrazioan, sanitatean eta hezkuntzan komunikatzeko aukera eman behar diete, hau da, itzultzaile bat egon beharko da leku hauetan gorrak ondo komunikatu daitezen.
Hizkuntza hauen ofizialtasunarekin gorrak independienteago izango dira, leku publiko guztietan itzultzaile bat egongo delako eta bakarrik joateko aukera izango dute. Modu honetan, ez dute lagun batekin edo familiarteko batekin lekuetara joan behar, komunikatzeko oztopoak ez dituztelako izango.
Honetaz aparte, ikasteko zein hizkuntza nahi duten aukeratzeko libre izango dira orain. Hau da, hitzezko hizkuntza edo zeinu-hizkuntza aukeratu ahal dute, edo biak baita ere. Zein eskolatan ikasi nahi duten ere erabakiko dute, hau da, gorrentzako eskola batean edo eskola normal batean egon nahi badira aukeratu ahal dute.
Beraz, zeinu-hizkuntzaren ofizialtasunak soilik onurak ekarriko dizkie gorrei, eta noski independentzia gehiago haien bizitzan, oztopo asko kenduko zaizkie.

2007/07/25

Gorrentzako inplante koklearrak


Honelako inplante bat, entzupen arazoak dituztenei ezartzen zaie, honela informazio gehiago jasotzeko aukera eman nahi zaie. inplante baten bidez kanpoko informazio gehiago jaso ahal izango da, betiko audifonoekin jasotzen dena baino gehiago. Inplante baten bidez zelan entzungo den ikusi nahi baldin baduzue, http://www.bsos.umd.edu/hesp/zeng/simulations.html orrialdera sartu. Baina hau entzuterakoan gogoratu behar duzue adibide bat dela, eta entzuten dena ez dela pertsona batek entzuten duenaren berdin-berdina.


Inplante hauek barrutik eta kanpotik joango dira jarrita. Koklean elektrodo batzuk inplantatu egiten dira lehendabizi. Elektrodo hauek inpultso elektrikoak botako ditu, eta inpultso hauek entzunezko nerbiora ailegatuko dira. Honekin batera errezeptore/transmizore bat jarriko zaie. inplantearen parte hau azalaren azpian jarriko da, belarriaren atzealdean eta elektrodoen artean informazioa eramateko erabiliko da.


Nor izan daiteke inplaterako hautagai? Aholkuak ematen dira, baina ez daude errekerimendu legalak. Hau da, mediku bakoitzak ikusi eta erabakiko du nori ezarri inplante hori eta nori ez.


Orokorrean, honako gomendioak eman daitezke inplante hauek ezarteko hautagaiei buruz: • Inplantea jasoko duenak 12 hilabete izan beharko ditu gutxienez.


 • Inplantea jasoko duenak entzupena oso galdurik eduki beharko du.


 • Inplantea jasoko duenak audifonoak frogatu ditu eta ez ditu emaitza onak eduki.


 • Inplantea jasoko duenak inplantea hobeto entzuten lagunduko diolaren itxarobide izan beharko du.


 • Orokorrean, txarto entzuten duela diagnostikatzen denetik, inplantea jartzen denerako denbora gutxi bada, inplantea hobeto onartuko da. horregatik hobe da txikitan egitea.


Inplanteen etekinak eta mugak. Inplantea jasotzen duten guztiek ez dituzte habilitate berdinak lortzen, ez entzuterako orudan, ezta hitz egiterakoan. Baina inplantea jarri baino lehen ezin dugu jakin nori joango zaion hobeto eta nori ez, beraz arrizkatu beharko gara. Batzutan oso ondo jasotzen dute, eta telefonoz orduak hitz egiteko kapazak izaten dira. Baina beste batzutan, inguruko informazio gutxi bat besterik ez dute jasotzen. Inplantea ondo funtzionatzen duela jakiteko, jarraipen bat egingo zaio pertsona horri eta honetaz aparte, irakasle edo espezialista batekin ere egongo da pertsona hori.Arazoak. Gorren komunitatean inplanteen aurkako mugimendu asko egon dira. Hauen iritziz inplantea konponketa bat egiteko erabiltzen da, hau da, entzuten dugunok gortasuna arazo edo gaixotasun bat bezala ikusten dugula esango dute gorrek, eta horregatik horren kontra agertuko dira. Haientzako gorra izatea ez da arazo bat izango, haiek komunikatu ahal direlako berdin-berdin. Haien ustez, guk ikasi beharko genuke haien hizkuntza, zeinu-hizkuntza.